Great Jazz Club (GJC) i Linköping, som bildades 1 februari 1982, är en ideell förening, vars ändamål är att främja intresset för jazzmusik. Detta sker genom anordnande av offentliga konserter. Föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Jazz.

GJC:s  logotype, som designades av konstnären Henry Ström, är utformad som en bild av Charlie Parker och är klubbens kännemärke i annonser, affischer och programfoldrar.

GJC:s kansli ligger i Trädgårdsföreningen i en lokal som klubben hyr av Skådebanan (Drottninggatan 40, 582 27 Linköping).

 

Linköping Jazz & Bluesfestival arrangerades för första gången 1988 i det då nybyggda Folkets hus, nuvarande Linköping Konsert & Kongress. Hösten 2012 firade festivalen sitt 25 års jubileum, men sedan dess har den inte kunnat arrangeras på grund av vikande publiksiffror och en ansträngd ekonomi.