Great Jazz Club Styrelse

 

Helen Carlsson  Ordförande
 Bo Carlsson Vice ordförande 
 Claes Moberg
Kassör 
Wilhelm Ribbenhed  Sekreterare
Leif Bengtsson Ledamot 

 

 Om du önskar kontakt med en specifik person från styrelsen maila då till

personens förnamn ex. (förnamn@greatjazzclub.se) med undantag för

Bo Carlsson som har mailadress (bo.carl@greatjazzclub.se)