Efter genomförandet av 2016 års jazzkonsertprogram kommer Great Jazz Club att bli vilande. Inga konserter planeras att ges under 2017. Orsaken till beslutet är svårigheter att värva personer till styrelse- och programarbetet. Styrelsen har beslutat att inte ta ut någon medlemsavgift för 2017 för gamla medlemmar och kommer heller inte att registrera några nya medlemmar. 

GJC Styrelsen