Efter genomförandet av 2016 års jazzkonsertprogram kommer Great Jazz Club att bli vilande. GJC kommer inte att läggas ned men inga konserter planeras att ges under 2017. Orsaken till beslutet är svårigheter att värva personer till styrelse- och programarbetet. Styrelsen hoppas på att nya krafter engagerar sig och gör en nystart av klubben.

 

Styrelsen har beslutat att inte ta ut någon medlemsavgift för 2017 för gamla medlemmar och kommer heller inte att registrera några nya medlemmar. Medlemsavgiften för 2016 gäller därför till och med årsmötet den 25 mars 2017.

GJC Styrelsen